Studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa Studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Dostępne miasta:
OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr Łukasz Prysiński 

Psycholog, menadżer - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 
Doświadczenie zdobył jako dyrektor MBA, dyrektor biura związku pracodawców, prezes fundacji oraz członek rady nadzorczej, trener, mówca i psycholog. Jest kierownikiem Zakładu rachunkowości w Katedrze Finansów i rachunkowości Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz prodziekanem wydziału w Bełchatowie SAN w Łodzi. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu analizy finansowej, oceny rentowności projektów inwestycyjnych oraz efektywności funkcjonowania przemysłu. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej i zdrowia. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia przygotowują kompleksowo do przystąpienia do egzaminu państwowego dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.


 1.     Analiza kondycji przedsiębiorstwa z elementami wyceny 
 2.     Kultura organizacyjna i przywództwo
 3.     Elementy prawa cywilnego
 4.     Elementy prawa handlowego
 5.     Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw oraz prawo upadłościowe
 6.     Zarządzanie i restrukturyzacja w przedsiębiorstwie  
 7.     Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 8.     Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie 
 9.     Rachunkowość zarządcza i controlling 
10.    Repetytorium

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia przeznaczone są dla osób: 
• zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego reprezentowania właścicieli w radach nadzorczych, 
• chcących pełnić funkcje zarządcze w przedsiębiorstwie,
• reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, 
• reprezentujących związki zawodowe,
• będących właścicielami firm,
• zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.


UWAGA ! Do zapisania się na kierunek konieczny jest dyplom ukończenia studiów magisterskich !

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe

Coaching w zarządzaniu i biznesie

Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Administracja rządowa i samorządowa

Studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa